Her finner du informasjon om forlagene i piloten, samt om hvordan du kan søke etter forskningsinformasjon  


 

 

OM PROSJEKTET

 

«På Tvers – Regional tilgang til elektronisk forskningsinformasjon» er et prosjekt i regi av UH-Nett Vest som forsøker å finne alternative lisensmodeller som vil gjøre det enklere for mindre fag- og forskningsinstitusjoner å få tilgang til kvalitetssikret forskningsinformasjon.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bibliotekene i Universitet og Høgskolenettverket på Vestlandet (UH-nett Vest) og CRIStin, den nasjonale aktøren for administrering av konsortie med en rekke leverandører av fag og forskningsinformasjon i Norge.

Denne piloten er andre fase av prosjektet, og er basert på tallmateriale som ble innsamlet ved hjelp av fokusgruppeintervju og spørreundersøkelse i første fase av prosjektet. Første fase ble gjennomført i 2013-2014. I denne andre fasen gjennomfører vi en pilot hvor det vederlagsfritt blir gitt tilgang til forskningsinformasjon fra Elsevier, Sage, Springer, T&F og Wiley til utvalgte institusjoner på vestlandet. Målgruppen for prosjektet er instituttsektoren, offentlig forvaltning og helsesektoren. Det vi ønsker å oppnå med denne pilottilgangen er:

- Å teste ut hvordan tilganger til små og større institusjoner administrativt kan gjøres i praksis.

- Å teste ut bruk ved hjelp av statistikk og måling samt en opplevd verdi for brukere.

- Se på økonomiske muligheter og begrensninger for pilotinsitusjonene.

- Identifisere hindringer, problemer eller uforutsette hendelser ved å gi tilgang denne brukergruppen ved hjelp av valgte tilgangsmodell.

 

Resultatet prosjektet sitter igjen med skal danne grunnlag for å vurdere om/hvordan tilganger for målgruppen kan gjøres i en nasjonal skala og dermed bli en del av avtaler og lisenser som CRIStin forhandler frem for medlemmene av konsortiet.

 

Tilgang for pilotinstitusjonene er midten av oktober 2014 - midten av april 2015 - hele prosjektet vil være avsluttet i mail 2015.

 

En eventuell videreføring av prosjektet baseres på resultatet av piloten. Dersom resultatet av piloten resulterer i en lisensmodell som er mulig å gjennomføre i større skala vil alle tilsvarende institusjoner i norge få tilbud om å abonnere på forskningsinformasjon på lik linje med Universitet og høgskolesektoren i dag.

 

Kontaktinformasjon:

 

Kontaktperson for Møreforskning - Geir Helge Nilsen, HiVolda: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kontaktperson for Sjøfartsdirektoratet - Grethe Høyvik Hansen, HsH: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktperson for Verdighetssenteret - Monica Roos, HiB: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Kontaktperson for Vestlandsforskning - Gerd Vik, HiSF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Prosjektleder - Monica Roos - Høgskolen i Bergen

 

Representat for Cristin - Nils Andenæs - CRIStin

 

 


HiB Periodical

The electronic version of the HiB Periodical

The HiB Periodical is a printed publications which...

READ MORE

NORA

Norwegian Open Research Archive (NORA) er det nasjonale forskningsarkivet.

SEARCH NORA

Recent Submissions