Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess

Peer Reviewed
Author:
Børhaug, Kjetil
Lotsberg, Dag Øyvind
Description:
-
Date:
2014
Material type:
Peer reviewed
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/123456789/39306
http://hdl.handle.net/10049/964
Citation:
Børhaug K, Lotsberg DØ. Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Nordisk Barnehageforskning. 2014;7(13):1-17

Files: