I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av omformingen fra et stykke tre til gutt i Carlo Collodis Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1883)

Peer Reviewed
Author:
Goga, Nina
Description:
-
Date:
2017
Material type:
Peer reviewed
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/123456789/43397
http://hdl.handle.net/10049/1058
Citation:
Goga N. I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av omformingen fra et stykke tre til gutt i Carlo Collodis Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1883). Barnelitterært forskningstidsskrift. 2017;8(1)

Files: