Søk & Skriv for kursholdere : bibliotekundervisning i høyere utdanning

Author:
Hafstad, Sissel
Hunskår, Irene
Kavli, Solveig
Mekki, Susanne
Skagen, Therese
Torras, Maria-Carme
Abstract:
Søk & Skriv for kursholdere gir bakgrunnsmateriale for brukerundervisning i fagbibliotek. Det er et praktisk hjelpemiddel for bibliotekarer i kontakten med studenter som er, eller skal i gang med et større prosjektarbeid eller oppgave. Kurset er et nyttig redskap både i klasseromsundervising i bibliotek og som nettkurs for fjernstudenter. Søk & Skriv gir også nyttig informasjon til brukere og bibliotekarer knyttet til informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving.
Publisher:
Prosjektgruppen for Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving.
Date:
2007-03
Material type:
Learning Object
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/144

Files: