Mat i barnehagen. Barnehagen som arena for folkehelsearbeid. 2.rev.utg.

Author:
Landro, Margun
Wilhelmsen, Britt Unni
Holthe, Asle
Dankel, Simon
Aadland, Eli Kristin
Lund, Nina Kristine
Nilsen, Anja Duesund
Solbakken, Ingrid Helene
Heggebø, Sissel
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Series:
Høgskolen i Bergen. Skriftserien. Rapport
7 2007 Rev.utg.2008
Date:
2008
Material type:
Report
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/197

Files: