Prosessen frem mot et bilde

Author:
Clausen, Berit A.
Abstract:
Denne artikkelen presenterer et FOU-praksisarbeid med søkelyset på barn og kunstens virkemidler. Jeg ville observere hvor barns oppmerksom var når de fikk for dem nytt og ukjent utstyr og materialer. Hvor og hvordan oppstår konsentrasjon og fordypelse i en prosess? Hvilke kunnskaper tilegner barna seg underveis i prosessen? Artikkelen er basert på mine erfaringer med en gruppe barn mellom 2,7 og 6 år fra Fagertun barnehage i Bergen
Description:
Denne artikkelen er skrevet for og publisert i Barnehagefolk 3/2008. Dersom du ønsker å bestille hele dette nummeret eller abonnere på Barnehagefolk, kan du kontakte Pedagogisk Forum: pftorg@online.no - eller telefon: 22 70 76 30.
Publisher:
Pedagogisk Forum
Series:
Barnehagefolk
Årg. 25, nr. 3 (2008). S. 34-40
ISSN:
1500-6905
Date:
2008
Material type:
Journal article
URL:
http://hdl.handle.net/10049/210
Keywords:
barn
kunst
maling
forming

Files: