Rollebytte, samarbeid, kunnskaps- og fagutvikling

Author:
Gilja, Margareth
Tveit, Hilde Kristin
Kada, Sudaran
Høgstad, Lene
Komma, May-Britt
Sveen, Magnus Rise
Haugen, Peer Julius
Hystad, Rune
Brandt-Rasmussen, Elisabeth
Abstract:
Denne rapporten baserer seg på et gjennomført samarbeidsprosjekt mellom Radiologisk avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Institutt for radiografi ved Høgskolen i Bergen (HiB). Prosjektet fikk tildelt Utviklingsmidler for året 2008. Tittel på prosjektet var Rollebytte, samarbeid, kunnskaps- og fagutvikling. Deltakere i prosjektet har vært radiografer ved HDS, 6 studenter i 3 studieår og lærere fra Institutt for radiografi. Alle 3 parter har vært involvert i planleggingen, selve gjennomføringen og evaluering av prosjektet. Prosjektet startet våren 2008 med planlegging mens selve gjennomføringen skjedde 12. og 13. november 2008. Radiografstudentene overtok radiologisk avdeling ved HDS disse to dagene mens de fleste radiografene ved avdelingen deltok på kurs i Kunnskapsbasert radiografi ved Institutt for radiografi. Resultat Læringsutbytte fra studentene som deltok i prosjektet har vært entydig positiv. Det å få testet seg selv og sine kunnskaper har gitt dem et meget stort læringsutbytte. Kursdagene i Kunnskapsbasert radiografi er også blitt evaluert godt. Litteratursøk ble evaluert som svært nyttig. Tilbakemeldingen fra de radiografene og radiologene som var til stede i avdelingen under overtagelsen var svært god. Samtlige opplevde at studentene var godt forberedt og motivert for oppgaven. Konklusjon Det har vært et lærerikt samarbeidsprosjekt som alle parter oppfordrer til blir utviklet videre. Flere studenter bør få anledning til å delta på tilsvarende prosjekt. Antall dager for overdragelse foreslås øket. Lignende prosjekt der studenter noen dager overtar radiologisk avdeling mens radiografene får fristilt tid til å gå på kurs og lignende anbefales på det sterkeste.
Description:
Samarbeidsprosjektet fikk høsten 2007 tildelt utviklingsmidler for 2008. Arbeidet startet våren 2008, ble gjennomført høsten 2008 og avsluttet januar 2009.
Publisher:
Høgskolen i Bergen : Institutt for radiografi
Date:
2009-02-12
Material type:
Report
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/240

Files: