Prosedyre på nært hold

Author:
Boge, Ranveig Marie
Abstract:
I samarbeid med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen og sykepleier/ uroterapeut Jannicke Frugård ble det ved Institutt for sykepleie høsten 2008 produsert en video av den praktiske prosedyren «Innsetting av permanent kateter på kvinne». Videoen ble første gang brukt i forbindelse med undervisning og trening på prosedyren i november 2008. Evalueringen viser at et flertall av studentene mener video er et svært nyttig hjelpemiddel når nye prosedyrer skal læres.
Publisher:
Norsk sykepleierforbund
Series:
Sykepleien
97(13): 52-55
Date:
2009
Material type:
Journal article
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/258
Keywords:
kateterprosedyre
video

Files: