Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning

Author:
Rimmereide, Hege Emma
Madsen, Tjalve Gj.
Husøy, Gjertrud
Gjøvik, Øistein
Ekker, Sonja
Abstract:
Med utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv har vi sett på bruken av digitale mapper i høgere utdanning i Norge. Hvordan påvirker digitalisering av mapper studenters læringsmiljø? Hvordan påvirker bruk av digitale mapper studenters motivasjon og forståelse for eget læringspotensial? Hjelper teknologien studentene til å ta tak i egen læring? Vi kommenterer ulike muligheter og utfordringer som digitale mapper gir. Undersøkelsen baserer seg på en kvalitativ metodisk tilnærming gjennom intervjuer utført ved fire høgskoler i Norge der vi har undersøkt forståelse og bruk av digitale mapper. Eksemplene representerer fem forskjellige fag og læringskulturer, og derav fem ulike mappevarianter. Vi har likevel prøvd å trekke frem noen felles gjennomgående erfaringer fra disse lærestedene. De sentrale utdanningsmyndigheter oppfordrer til en utvikling der studentene arbeider selvstendig, der transparanse (åpenhet) er viktig og der det er fokus på samarbeid og felles kunnskapsbygging. Våre undersøkelser knyttet til digitale mapper, viser en tendens mot individuelle læringsprosesser der deling kun skjer unntaksvis. Den ”merlæring” som studentene refererer til ved å digitalisere mappene er hovedsakelig teknisk, og ikke faglig. Læringsplattformene som de fleste digitale mapper organiseres gjennom, letter imidlertid administrering og kontroll av studentarbeidene. Studentene rapporterer om økt motivasjon og bedre læring ved bruk av digitale mapper.
Description:
Læringsmiljø på nett
Publisher:
Tapir akademisk forl.
Date:
2009
Material type:
Book chapter
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/267
Citation:
http://www.nvu.no/publik.php
Keywords:
portfolio
digital læring
læringsplattform
sosiokulturell læring

Files: