Dynamic Conent Manager : en grafbasert læringsmodell utprøvd i matematikkundervisningen

Author:
Hinna, Kristin Ran Choi
Hole, Grete Oline
Kristensen, Terje
Lamo, Yngve
Eide, Sigvat AH
Abstract:
Sammendrag En ny modell for e-læring, DCM-modellen, presenteres i denne artikkel-en. Det vises hvordan denne modellen kan anvendes i videreutdanning i matematikk. DCM-modellen er en e-læringsmodell som er en videreut-vikling av begrepskart. Gjennom et design-eksperiment viser vi hvordan studentenes begrepsforståelse utvikles gjennom kurset. Dette dokumen-teres gjennom ulike evalueringsformer og studenters utforming av egne begrepskart før og etter innføringen i et emne. Den praktiske gjennom-føringen er gjort ved bruk av et kommersielt LMS. Tilslutt drøftes styrke og svakhet ved DCM-modellen i forhold tradisjonelle LMS.
Description:
I:Læringsmiljø på nett : erfaringer fra forsøk og prosjekt. Red.Harald Haugen Tapir akademisk forlag 2009 En artikkelsmling utgitt av Nettverksuniversitetet
Publisher:
Tapir akademisk forlag
Date:
2009
Material type:
Book chapter
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/271
Citation:
http://www.nvu.no/publikasjoner/nvubok-2009/Art-9_B5.pdf
Keywords:
DCM-modellen
begrepskart
e-læring
fleksibel læring.
LMS

Files: