Veien blir til mens vi går. Om utvikling av støttegrupper i et samfunnsarbeidsperspektiv

Author:
Damm, Edle
Kildedal, Tone
Abstract:
Hensikten med vår forskning har vært å bidra til større innsikt og kunnskap om hva som må til for å få etablert en støttegruppe for foreldre som er fratatt omsorg for egne barn og få den til å vare. Vi har sett nærmere på hvilke betingelser som må være tilstede i opprettelse og vedlikehold av en støttegruppe, og hvordan samfunnsarbeid kan bidra til utvikling av en slik gruppe. I den siste større offentlige utredningen om barnevernet ble det etterlyst en bedre oppfølging av denne brukergruppen. Det foreligger lite forskning på dette feltet og vi håper å kunne bidra til å fylle et kunnskapshull og gi nyttige innspill tilbake til praksisfeltet. Vi har produsert data ved hjelp av fem intervjuer av personer som har eller har hatt en rolle i den samme støttegruppen. Data er analysert med bakgrunn i meningsgenerering gjennom ad hoc-metoder. Våre resultater viser at støttegruppens forankring og tilhørighet har betydning for hvordan livet i gruppen arter seg og for hvordan foreldrene i gruppen konstrueres. En viktig del av arbeidet er knyttet til det å rekruttere foreldre til gruppen. Vi kan se mange gode oppløp til samfunnsarbeid slik støttegruppen drives i dag. Utviklingspotensialet i et samfunnsarbeidsperspektiv er knyttet til hvordan foreldrene konstrueres, rollen som fagperson og gjennomføring av en samfunnsanalyse for å se foreldrenes situasjon i sammenheng med ytre samfunnsforhold.
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2011-06-06
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/315
Keywords:
fellesskap
kritisk bevissthet
empowerment
dialog
støttegrupper
samfunnsarbeid
sosial deltakelse

Files: