Blogg som sosialt rom. Om deltagelse og fellesskap i bloggsfæren

Author:
Flesland, Heidi Marie Sperre
Abstract:
Bakgrunn/hensikt: Blogg er en forholdsvis ny del av vår hverdagsteknologi, og representerer både aktuelle og potensielle muligheter. Hensikten med studien er å oppnå økt innsikt i, og forståelse av hvordan deltakelse i bloggsfæren kommer til syne i hverdagslivet. Teoretisk forankring: Utgangspunktet for studien er samfunnsarbeid, som er å undersøke og påvirke vilkår for sosial deltakelse. Kjernebegreper er dialog, handling, samhandling, fellesskap og sosial kapital. Metode: Det empiriske grunnlaget for studien er produsert gjennom en generell kartlegging av bloggsfæren og to nettbaserte fokusgrupper med foreldrebloggere, til sammen 5 kvinner og 2 menn. Kunnskapsbidrag/funn: Materialet viser at deltakelse i bloggsfæren kan gi rom for refleksjon, deltakelse i fellesskap og nye muligheter for kunnskap og sosiale relasjoner. Dette tas i stor grad med inn i andre sosiale rom og arenaer i livet. Deltakerne ser skillet mellom bloggverden og hverdagsverden som et akademisk skille, og opplever at dette i praksis er flettet sammen. Videre forskning: Bloggerne har et felleskap seg i mellom, men også mange fellesskap med sine lesere. Leserne utgjør en nødvendig betingelse i bloggsfæren, og fellesskapet mellom leser og blogger bygges på samme måte som mellom bloggerne på dialog og refleksjon. Videre forskning bør utforske dette samspillet.
Description:
Master i samfunnsarbeid
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2012-06-04
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/342
Keywords:
sosial deltakelse
samfunnsarbeid
blog
dialogue
reflection
participation
community

Files: