Sunn mat i små kropper

Author:
Landro, Margun
Description:
Prosjektet har vore eit samarbeid mellom fagmiljøet og studentar ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærarutdanning, seksjon Mat og helse og barnehagesektoren i Fjell kommune. Artikkelen skildrar bakgrunnen for prosjektet og korleis ein gjennom samarbeid med fagmiljøet ved Høgskolen og andre eksterne og interne samarbeidspartar kan leggje til rette for endringsarbeid og sunn mat i barnehagane. Prosjektet kan også framstå som ein arbeidsmodell for varig samarbeid mellom barnehageeigar og høgskule.
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Series:
Skriftserien 2011 nr. 2
Date:
2011-04
Material type:
Book chapter
Language:
New Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/407
Keywords:
sunn mat
mat og helse
barnehage

Files: