Hva gjør fokus på utviklingshemming viktig?

Author:
Pettersen, Marit
Abstract:
Vernepleie som fag og profesjon ble opprettet på begynnelsen av 60-tallet fordi andre yrkesgrupper ikke ønsket å jobbe med utviklingshemmede. Men undersøkelser i de seneste år om vernepleiers yrkesvalg konkludere med at interessen for arbeidet med utvilkingshemmede taper terreng under utdanningens løp, i stedet øker studenters interesse for arbeidsfelt som psykiatri og rus. Hvordan kan et engasjement for å arbeide med utvilkingshemmede vekkes og næres under studiet i dag som studenter flest ikke har forpraksis med arbeid med gruppen utviklingshemmede før studiet? Hvordan formidler de sitt engasjement, de som fremdeles velger det som tradisjonelt har vært vernepleierens samfunnsoppdrag, og hvilke utfordringer ligger i slik formidling? Denne artikkelen er et forsøk på å sette fokus på arbeidet med utviklingshemmede ved å formidle studenters, gryende eller tydelige, interesse for arbeid med utviklingshemmede og hvordan de muntlig og tekstlig formidler sitt etiske og politiske engasjement.
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Series:
Skriftserein nr. 1 2009, Forskningsrapport
Date:
2009-03-20
Material type:
Book chapter
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/408

Files: