Det vi egentlig trenger er kanskje ny bemanning: Et narratologisk problem i Harry Potter og fangen i Azkaban

Author:
Orseth, Dag
Description:
Artikikel i skriftserien nr. 3 2007 "Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen"
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Series:
Skriftserien, nr. 3/2007 - Artikkel 7.
Date:
2007-05-10
Material type:
Article
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/419
Keywords:
Harry Potter
fangen fra Azkaban
narratologisk problem
Has Part:
http://hdl.handle.net/10049/425 http://hdl.handle.net/10049/424 http://hdl.handle.net/10049/423 http://hdl.handle.net/10049/422 http://hdl.handle.net/10049/421 http://hdl.handle.net/10049/420 http://hdl.handle.net/10049/418 http://hdl.handle.net/10049/417 http://hdl.handle.net/10049/416

Files: