Homo viator - ferdesmannen - i dikt og salmar: Refleksjon kring eit Vesaas-dikt

Author:
Gimnes, Steinar
Description:
Artikkel i skriftserien nr. 3 2007 "Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen"
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Series:
Skriftserien, nr. 3/2007 - Artikkel 4
Date:
2007-05-10
Material type:
Article
Language:
New Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/422
Keywords:
dikt
Vesaas
homo viator
Has Part:
http://hdl.handle.net/10049/425 http://hdl.handle.net/10049/424 http://hdl.handle.net/10049/423 http://hdl.handle.net/10049/421 http://hdl.handle.net/10049/420 http://hdl.handle.net/10049/419 http://hdl.handle.net/10049/418 http://hdl.handle.net/10049/417 http://hdl.handle.net/10049/416

Files: