Den impliserte forfatteren og intensjonsaliteten

Author:
Larsen, Leif Johan
Description:
Artikkel i skriftserien nr. 3 2007 " Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen"
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Series:
Skrifterien, nr. 3/2007 - artikkel 2.
Date:
2007-05-10
Material type:
Article
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/424
Keywords:
intensjonalitet
den impliserte forfatter
Has Part:
http://hdl.handle.net/10049/425 http://hdl.handle.net/10049/423 http://hdl.handle.net/10049/422 http://hdl.handle.net/10049/421 http://hdl.handle.net/10049/420 http://hdl.handle.net/10049/419 http://hdl.handle.net/10049/418 http://hdl.handle.net/10049/417 http://hdl.handle.net/10049/416

Files: