På tvers - regional tilgang til forskningsressurser. Prosjektrapport fase 1: Kartlegging.

Author:
Abelsnes, Kristine
Roos, Monica
Abstract:
”Prosjektets endelige mål er å oppnå mer fleksible lisensavtaler med utgivere og agenter slik at avtalene ved UH-institusjonene åpner for at andre institusjoner/personer enn egne ansatte og studenter kan inkluderes i avtalene. Utgangspunktet for prosjektet er at det i Norge er en relativt sett stor andel av mindre institusjoner der det drives forskning og som pr i dag ikke har tilgang til sentrale elektroniske kilder innen sine fagfelt. Det kan f. eks være forskningsinstitutter med større eller mindre tilknytning til universitet og høgskoler, regionale og lokale helseforetak, små fagmiljøer i statlige, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og andre som har et mer begrenset behov i tid eller omfang for tilgang til e-ressurser. Ansatte og studenter ved de største universitetene og høgskolene har jevnt over tilfredsstillende eller utmerket tilgang til faglitteratur. Men hva skjer med masterkandidaters og PhD-kandidaters tilgang til og bruk av faglitteratur når de går fra universitet og høgskoler til privat virksomhet, forvaltning eller mindre forskningsinstitusjoner?
Publisher:
UH-Nett Vest - Biblioteksamarbeidet
Date:
2014-07
Material type:
Report
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/487
Keywords:
fag og forskningsbibliotek
forskningsinformasjon

Files: