På tvers - regional tilgang til forskningsressurser. Prosjektrapport fase 2: Pilot.

Author:
Roos, Monica
Hansen, Grethe Høyvik
Vik, Gerd
Nilsen, Geir Helge
Abstract:
Dette er andre og siste fase av prosjektet. Prosjektrapporten beskriver planleggingen og gjennomføringen av en seks måneders pilottilgang til forskningsinformasjon for fire institusjoner på Vestlandet. Piloten tester en modell for tilgang til forskningsinformasjon for institusjoner uten egne fag- og forskningsbibliotek. Fase to ble utført ut i fra resultat i første fase av prosjektet.
Description:
Prosjektrapport
Publisher:
UH-Nett Vest - Biblioteksamarbeidet
Date:
2015
Material type:
Report
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/493
Has Part:
https://bora.hib.no/item/624

Files: