Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting ?

Author:
Sataøen, Svein Ole
Økland, Magli Sofie
Eide, Gro Merete
Møen, Inger-Lisa
Hernes, Leif
Foss, Vigdis
Fossøy, Ingrid
Fimreite, Hege
Alvestad, Marit
Jernes, Margrethe
Tungland, Inger
Espedal, Benny
Vatne, Bente
Nordvik, Grete
Økland, Magli Sofie
Ødegaard, Elin Eriksen
Skauge, Tom
Kvitastein, Olav A
Description:
Rapport frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning til Kunnskapsdepartementet. Rapport Nr. 2
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2015
Material type:
Report
Language:
New Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/499
Keywords:
BLU
barnehagelærerutdanning
følgegruppe for barnehageutdanning

Files: