Simulering er ikke til å spøke med: Helsefagstudenters erfaringer fra tverrprofesjonell teamtrening med bruk av simuleringsmetodikk

Peer Reviewed
Author:
Breivik, Marit
Johnsgaard, Tone
Reime, Marit Hegg
Description:
-
Date:
2016
Material type:
Peer reviewed
Language:
COM_JSPACE_LANGUAGE_NOR_LABEL
URL:
http://hdl.handle.net/123456789/29817
http://hdl.handle.net/10049/771
Citation:
Breivik M, Johnsgaard T, Reime MH. Simulering er ikke til å spøke med: Helsefagstudenters erfaringer fra tverrprofesjonell teamtrening med bruk av simuleringsmetodikk. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 2016;12(2)

Files: