Velkommen til Bergen Open Research Archive ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen - BORA-HiB

BORA-HiB er et digitalt fulltekstarkiv som inneholder vitenskapelige publikasjoner fra avdelinger og forskningssentre på høgskolen. I arkivet finnes masteroppgaver, avhandlinger, publiserte artikler og annen produksjon fra høgskolen i Bergen. Les våre retningslinjer for å finne ut hvordan du kan få dine publikasjoner tilgjengeliggjort i BORA-HiB.

 


Skriftserien

Her finner du den elektroniske versjonen av den lokale Skriftserien ved Høgskolen i Bergen

LES MER

NORA

Norwegian Open Research Archive (NORA) er det nasjonale forskningsarkivet.

SØK NORA

Siste Registreringer