Samfunnsansvar eller personlig prosjekt? Vernepleierstudenters yrkesvalg utforsket gjennom narrativer. Rapport fra en forløpsstudie midtveis i undersøkelsen

Forfatter:
Pettersen, Marit
Institusjon:
Høgskolen i Bergen
Serie:
Høgskolen i Bergen skriftserien No 6
Dato:
2005
Material type:
Book
Språk:
Norwegian
Url:
http://hdl.handle.net/10049/78
Emneord:
yrkesvalg
vernepleier

FILER: