Profesjonsutdanninger i Bergen

Forfatter:
Blom, Kari
Hamre, Britt
Ertresvaag, Egil
Larsen, Johanne Louise
Beskrivelse:
Boken gir en historisk oversikt over våre fire eldste profesjonsutdanninger: jordmorutdanningen, ingeniørutdanningen, sykepleierutdanningen og lærerutdanningen. I tillegg har vi en artikkel som på et mer generelt nivå drøfter det viktige og aktuelle spørsmålet om hva som kjennetegner en profesjon og dermed også en profesjonsutdanning
Institusjon:
Høgskolen i Bergen
Serie:
Skriftserien nr. 1 2007 - Fagrapport - artikkelsamling
Dato:
2007-03
Material type:
Book
Report
Språk:
Norwegian
Url:
http://hdl.handle.net/10049/403
Subject:
Profesjonsutdanning
sykepleierutdanning
ingeniørutdanning
lærerutdanning

FILER: