Sunn mat i små kropper

Forfatter:
Landro, Margun
Beskrivelse:
Prosjektet har vore eit samarbeid mellom fagmiljøet og studentar ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærarutdanning, seksjon Mat og helse og barnehagesektoren i Fjell kommune. Artikkelen skildrar bakgrunnen for prosjektet og korleis ein gjennom samarbeid med fagmiljøet ved Høgskolen og andre eksterne og interne samarbeidspartar kan leggje til rette for endringsarbeid og sunn mat i barnehagane. Prosjektet kan også framstå som ein arbeidsmodell for varig samarbeid mellom barnehageeigar og høgskule.
Institusjon:
Høgskolen i Bergen
Serie:
Skriftserien 2011 nr. 2
Dato:
2011-04
Material type:
Book chapter
Språk:
Nynorsk
Url:
http://hdl.handle.net/10049/407
Emneord:
sunn mat
mat og helse
barnehage

FILER: