Den impliserte forfatteren og intensjonsaliteten

Forfatter:
Larsen, Leif Johan
Beskrivelse:
Artikkel i skriftserien nr. 3 2007 " Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen"
Institusjon:
Høgskolen i Bergen
Serie:
Skrifterien, nr. 3/2007 - artikkel 2.
Dato:
2007-05-10
Material type:
Article
Språk:
Norwegian
Url:
http://hdl.handle.net/10049/424
Emneord:
intensjonalitet
den impliserte forfatter
dc.relation.haspart:
http://hdl.handle.net/10049/425 http://hdl.handle.net/10049/423 http://hdl.handle.net/10049/422 http://hdl.handle.net/10049/421 http://hdl.handle.net/10049/420 http://hdl.handle.net/10049/419 http://hdl.handle.net/10049/418 http://hdl.handle.net/10049/417 http://hdl.handle.net/10049/416

FILER: