Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen

Forfatter:
Schwebs, Ture
Larsen, Leif Johan
Sammendrag:
Hvordan kan blogger og wikier brukes til læringsformål? Forfatteren av denne (sammensatte) teksten deltok i et prosjekt som bygget og testet en prototyp på et online-publiseringsverktøy, kalt eLogg2. Grunnforholdene Prosjektmedarbeiderne ønsket å konstruere en læringsplattform som skulle gjøre det enkelt for både elever og lærere å skrive og utveksle sammensatte tekster. Det skulle skje ved å kombinere egenskaper ved to sentrale internettsjangrer: weblogger og wikier. En blogg er, som de fleste vil vite, en (hyppig) oppdatert nettside med korte innlegg, «poster», kronologisk ordnet. Den har gjerne pekere til andre nettsteder og gir rom for kommentarer. En wiki er en tekstsamling skrevet av flere forfattere i fellesskap, som nettleksikonet Wikipedia. Den første er altså en personlig publiseringsform, den andre en kollektiv. Begge er skriveformer som mange unge er fortrolige med.
Beskrivelse:
Artikler i skiftserien nr. 3 2007 " Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen"
Institusjon:
Høgskolen i Bergen
Serie:
Skriftserien, nr. 3/2007
Dato:
2007-05-10
Material type:
Article
Språk:
Norwegian
Url:
http://hdl.handle.net/10049/425
Emneord:
læringsplattform
sammensatte tekster
elogg
intensjonalitet

FILER: